Drony

Dronami zajmowaliśmy się w latach 2012 - 2016. Obecnie działalność tę przejęła, założona specjalnie w tym celu, siostrzana firma DronLab.


24 Godziny sp. z o.o. - spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130845
Kapitał zakładowy w wysokości 286 000 zł, w całości opłacony. Regon: 015173157. NIP: 521-31-97-874