24 Godziny sp. z o.o.

Działamy od 2001 roku.

mapa
innotech
Drony
O firmie
24 Godziny sp. z o.o. - spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130845
Kapitał zakładowy w wysokości 286 000 zł, w całości opłacony. Regon: 015173157. NIP: 521-31-97-874